Telefon:  71 74 76 56

Tinnitusforeningen er væsentlig af fem grunde:

Der eksisterer ikke en forening for personer, der lider af Tinnitus i Danmark
Der eksisterer ikke en forening i Danmark i dag, som kan samle aktørerne og tale tinnitusramtes sag
Der er intet forum for udveksling af ny viden mellem ørelæger, producenter af høretekniske hjælpemidler, slutbrugere, klinikker og sundhedsfagligt personale 4. Der eksisterer ikke en forening, som kan udbrede kendskabet til behandlingen af Tinnitus
Der er intet forum for udveksling af ny viden mellem ørelæger, producenter af høretekniske hjælpemidler, slutbrugere, klinikker og sundhedsfagligt personale
Der eksisterer ikke en forening, som har fokus på at nedsætte eller helt forhindre risici for Tinnitus i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden

  • Arbejdstilsynet anbefaler at ingen ansatte på arbejdspladsen må udsættes for et støjniveau på over 85dB, men ifølge en amerikansk undersøgelse er musikken i fitnesscentre 100-110dB
  • 80% af amerikanske forældre er bekymret for, at deres børn udvikler et høretab eller Tinnitus grundet brug af mp3-afspillere
  • 40% af markedsførende mp3-afspillere kan spille over 100dB, hvilket kan skade dine ører på kun 30 minutter
  • Næsten hver femte amerikanske teenager har et hørenedsættelse. Dette er en stigning på 30% i løbet af de sidste 12 år
 
1.
Tinnitus er ikke en sygdom eller en medicinsk lidelse, det er et ikke-specifikt symptom som kan opstå ud af psykisk eller fysisk forandring, ikke nødvendigvis relateret til hørelsen.
 
2
Ifølge Anovums undersøgelse fra 2012 lider 6 % af den danske befolkning af permanent Tinnitus (ringen eller andre lyde for ørerne eller i hovedet), og yderligere 21 % lider er midlertidig Tinnitus. Med andre ord lider ca ¼ af den danske befolkning af Tinnitus, men vi har meget lidt viden omkring behandling af det
 
3
Et svensk studie viser, at for meget støj på arbejdet og i fritiden resulterer i træthed, hovedpine og i sidste tilfælde et høretab. En dansk arbejdsplads skal følge Arbejdstilsynets regler for støj. Men hvad med danskernes fritid og fritidsaktiviteter?